Xuân 2015 – Lễ Đầu Năm và Chiêm Ngưởng Xá Lợi Phật

 

Lễ Đầu Năm & Chiêm Ngưỡng Xá Lợi Phật

Khoảng 10:30AM, ngày Chủ Nhật, 02-22-2015, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm và Thầy Thích Thái Đức đã niệm hương chủ lễ ngày đầu tiên trong năm 2015. Sau buổi lễ, Thầy Tỉnh Nghiêm và Thầy Thái Đức đã thỉnh Xá lợi Phật cho cho các Phật Tử trong Thiền Viện được chiêm ngưỡng. Kế đến Thầy Tỉnh Nghiêm đã giảng pháp đầu năm cho các Phật Tử. Sau đó Quí Thầy và Phật Tử đã cùng thọ trai trongchánh niệm. Quí Thầy vẫn tiếp tục phát lộc cho các Phật Tử đến viếng thăm Thiền Viện trong mùa tết 2015.