Xuân 2015 – Đêm Văn Nghệ và Phát Lộc Đầu Năm

 

Đêm Văn Nghệ và Phát Lộc Đầu Năm

Đêm Văn Nghệ gia đình tại TVTL Hoa Từ gồm có Thầy Thích Tỉnh Nghiêm, Thích Thái Đức và Sư Cô Phương Định. Khoảng 7:30PM, Thầy Tỉnh Nghiêm đã tuyên bố lý do của buổi trình diễn văn nghệ do các em thiếu nhi và Phật Tử Hoa Từ trình diễn. Sau buổi trình diễn văn nghệ, Thầy Tỉnh Nghiêm đã phát lộc đầu năm cho Phật Tử.