Xuân 2015 – Đêm Giao Thừa

 

Đêm Giao Thừa

Đêm Giao Thừa tại TVTL Hoa Từ gồm có Thầy Thích Tỉnh Nghiêm, Thích Thái Đức và Sư Cô Phương Định. Khoảng 7:30PM, Quí Thầy và Sư Cô đã chủ khoá lễ cuối năm. Sau đó Quí Thầy và Phật Tử đã tổng kết sự tu tập và học hỏi trong năm vừa qua và vài phương hướng tiến tu trong năm tới. Kế đến thì một số Phật Tử Hoa Từ đã cúng dường văn nghệ cho Quí Thầy, Sư Cô và cho Thiền Viện. Sau đó là buổi lễ cầu nguyện đón Giao Thừa. Sau buổi lễ tụng kinh đón Giao Thừa thì Quí Thầy và Sư Cô đã phát lộc đầu năm cho Phật Tử.