Vu Lan 2015 – Đêm Văn Nghệ

 

Đêm Văn Nghệ

Chiều ngày thứ Sáu, 08/14/2015, các Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện và khoảng sáu gìờ chiều các Phật Tử cùng quí Thầy và quí Sư Cô, đã cùng tụng kinh. Sau đó khoảng bảy gìờ chiều Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đã tổ chức đêm văn nghệ gia đình thân mật hướng về tình mẹ công cha.

Sau đây là vài hình ảnh ghi nhận được trong buổi văn nghệ.