Thông Báo

Kính thưa cùng chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Phật tử!

Để cùng nhau kết duyên lành và sách tấn tiến tu theo con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, Thiền viện Trúc Lâm Hoa từ sẽ tổ chức Ngày Tu tập Thanh tịnh – Giải thoát vào ngày Chủ Nhật, July 21, 2019.

Chương trình tu tập như sau:

· 8:00AM : Phật Tử về Thiền viện.

· 8:30AM – 9:15AM: Tọa Thiền.

· 9:30Am – 9:50AM : Thiền hành.

· 10:00Am – 11:00Am : Sám hối, nghe giới Bồ Tát và lễ Tổ.

· 11:15Am – 12:15Pm : Pháp thoại.

· 1:30Pm – 3:30Pm : Thiền hành và Tham vấn Phật pháp.

· 3:45Pm : Hoàn mãn.

Chúc Quý vị luôn được Bình an và Tỉnh giác!