Tết Trung Thu 2015

Nhân dịp Tết Trung Thu 2015 lại về, và cũng để bảo tồn tinh thần văn hóa dân tộc Việt Nam nơi xứ người, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã tổ chức Têt Trung Thu vào ngày Thứ Sáu, 25 tháng 9 năm 2015.

Khoảng lúc bảy giờ chiều, gia đình các phụ huynh và con em đã vân tập về khuôn viên Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ.

Trong buổi Tết Trung Thu này còn có sự hiện diện chứng minh của Thượng Tọa Thích Thông Luận, Bante Damika. Đầu tiên, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã tuyên bố lý do của buổi tết, sau đó Thầy cũng đã phân tích ý nghĩa của Tết Trung Thu. Tiếp theo là lời giảng của Bante Damika về Tết Trung Thu.

Gia đình phụ huynh và các em đã cùng ngồi với quí Thầy ca hát, ăn bánh, trong khung cảnh thật an vui và đầy tình thưong yêu thân mật gia đình.

Sau đó, quí Thầy đã truyền đèn sáng từ bàn Phật đến đèn của các em.
Quí Thầy, quí phụ huynh và các em đã cùng rước đèn, ca hát và cùng nhau đi trong khuôn viên Thiền Viện.

Sau đây là những hình ảnh được thu nhận trong buổi tối Tết Trung Thu.