Sinh Hoạt Cuối Tuần Cùng Thượng Tọa Thích Thiện Duyên

Thiền Viện Hoa Từ hôm nay có phước duyên lớn, được Thượng Tọa Thích Thiện Duyên, là Thầy Trụ Trì tại chùa Kim Quang, Sacramento, California, đến thăm Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ vào tuần lễ này.

Thượng Tọa Thích Thiện Duyên đã tới Thiền Viện Hoa Từ vào ngày thứ Năm, 04/17/2014, Thầy đã sinh hoạt với các Phật Tử Hoa Từ và đã trở về Sacramento chiều ngày Chủ Nhật, 04/20/14.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận trong ngày Chủ Nhật, 04/20/14:

Sau buổi lễ sám hối, Thầy Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm, quí Phật Tử, cụ Chiếu Kim, các con, cháu, và chít đã ngồi lại chúc mừng sinh nhật 90 tuổi cho cụ Chiếu Kim. Cũng trong lúc này, Thầy Thích Thiện Duyên đã tặng cho cụ hai câu thơ:

Sống đời tuổi thọ thanh cao.
Cháu con hiếu nghĩa biết bao nhiêu tình.

Thầy Thích Tỉnh Nghiêm, Thầy Thích thiện Duyên và bé Kiana.
Bé Kiana là một trong những chít của cụ.
Hôm nay bé Kiana hát bài “Công Cha, Nghĩa Mẹ” tặng cụ và đạo tràng.

Ba cô con gái cụ Chiếu Kim rất cảm xúc chúc mừng 90 tuổi thọ cho cụ.
Cô lớn đến từ California. Cô giữa đến từ Belgium. Cô út tại Arizona.

Thầy Thích thiện Duyên, Thích Tỉnh Nghiêm và Cô Minnie.

Cô Minnie đang phát biểu cảm tưởng của mình.
Cô đã từng là một luật sư hành nghề tại Sacramento và là Phật tử chùa Kim Quang. Cô mới đến định cư cùng gia đình tại Arizona khoảng sáu tháng trước. Mẹ cô Minnie đã đi xuất gia với Hoà Thượng Thuờng Chiếu tại Việt Nam. Cụ bà cũng vừa mới mất, nên cô rất xúc động khi đến dự buổi mừng thọ của cụ Chiếu Kim.