Sinh Hoạt Cuối Tuần Cùng Quý Thầy Thiền Viện Sùng Phúc

Vào ngày thứ Ba 11/04/2014 TVTL Hoa Từ hân hạnh đón tiếp Quý Thầy ở TV Sùng Phúc – Việt Nam viếng thăm nhân chuyến đi dự lễ hưng công ở TVTL Đại Đăng. Đó là Thầy Thích Tỉnh Thiền – Phó Trụ trì TV Sùng Phúc và Thầy Thích Thiện Tài – Giáo thọ TV Sùng Phúc. Nhờ sự hoan hỷ nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm tu học cuả Quý Thầy nên các buổi tu tập và sinh hoạt cuối tuần tại TVTL Hoa Từ có thêm sinh động, lợi lạc.

Bắt đầu từ tối thứ sáu 11/07 là buổi toạ thiền lúc 7 giờ, sau đó là Thầy Thiện Tài chia sẻ kinh nghiệm tu tập với Phật tử. Vào ngày chủ nhật Thượng Tọa Phó Trụ Trì Thích Tỉnh Thiền hướng dẫn Phật tử tọa thiền, chủ lễ sám hối và sau đó chia sẻ Phật pháp cùng tất cả Phật Tử với đề tài “Cái nhìn cuả người học Phật qua truyện Tây du ký”. Sau buổi thuyết pháp, quí Thầy và Phật tử đã cùng thọ trai. Sau đó là buổi tham vấn giao lưu cuả Phật tử cùng Quý Thầy

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận trong ngày thứ Sáu 11/07/14, và ngày Chủ Nhật 11/09/14:

 


Thầy Thiện Tài chia sẻ kinh nghiệm tu tập


Buổi tọa thiền sáng chủ Nhật 11/09/2014


Sau thời tọa thiền là Lễ Sám Hối


Thượng Toạ Thích Tỉnh Thiền chia sẻ đạo lý cùng Quý Phật tử


Sau thời giảng Pháp là buổi thọ trai trong chánh niệm