Liên Lạc

Hội Trưởng: Thượng Tọa Trụ Trì Thích Tuệ Giác.

Thư Ký kiêm Tri Sự: Đại Đức Thích Tỉnh Nghiêm

Phone: (480) 584-3681
Email: truclamhoatu@gmail.com

Địa chỉ:
430 S Olive
Mesa, AZ 85204
(Bản Đồ Google)