Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Đệ Nhứt Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thâu thần thị tịch lúc 9:15 sáng, ngày 28/03/2014, tại chùa Vạn Đức, hưởng thọ 98 tuổi.

Trước khi lễ, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã tuyên bố rằng ngoài ngày sinh hoạt tu tập như mỗi tuần, thì hôm nay, 03/30/2014, Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ sẽ làm lễ tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Tịnh. Thầy Tỉnh Nghiêm cũng đã nhắc nhở đến các Phật Tử Hoa Từ về công trạng của Cố Hoà Thượng Thích Trí Tịnh.

Sau buổi lễ sám hối và cầu nguyện cho Giác Linh của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã cùng Phật Tử Hoa Từ làm lễ tưởng niệm về Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã tuyên đọc chi tiết về tiểu sử Hòa Thượng Thích Trí Tịnh hầu noi theo gương hạnh của Hoà Thượng mà tu tập.

Sau đó Quí Thầy và Phật Tử đã cùng thọ trai trong chánh niệm.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận: