Lễ Rằm Tháng Mười Giáp Ngọ 2014

Nhằm thực hiện tinh thần BIẾT ƠN và ĐỀN ƠN của người con Phật, Thiền Viện Hoa Từ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Rằm Tháng Mười cho Phật tử và đồng hương vào ngày chủ nhật 11/30/2014. Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm và thắm tình đạo vị.
Bắt đầu buổi lễ là thời tọa thiền, sau đó là Lễ sám nguyện cầu hòa bình an lạc và tụng Tam Quy Ngũ Giới. Tiếp theo Thầy Tỉnh Nghiêm chia sẻ đạo lý “Biết ơn và đền ơn”. Cuối cùng Quý Thầy cùng Phật tử thọ trai chánh niệm và Lễ cúng dường Trai Tăng của Phật tử Thiền viện Hoa Từ.
Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận :
Tọa Thiền


Lễ cúng Rằm tháng Mười


Thầy Tỉnh Nghiêm chia sẻ đạo lý


Thầy Thái Đức hướng dẫn tọa thiền cho các em nhỏ


Thọ trai và cúng dường Trai Tăng