Lễ Rằm Tháng Giêng – 2019

 

Lễ Rằm Tháng Giêng

 

 

Lễ Cầu Nguyện Sửa Chánh Điện

 

 

Lễ Cúng Thất Thứ 7 Của Cụ Huỳnh Văn Đằng