Lễ Rằm Tháng Giêng 2014

Tết cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng!

Tiếp theo sau Lễ Hội Tết Nguyên Đán là Lễ Hội Cúng Rằm tháng Giêng. Thiền Viện Hoa Từ đã long trọng tổ chức Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng năm Giáp Ngọ, cầu nguyện cho thế giới hòa bình chúng sinh an lạc thịnh vượng vào ngày Chủ Nhật, 16/2/2014.

Khoảng 9:30 sáng Phật tử đã vân tập về Thiền Viện cùng tọa thiền cùng quí Thầy. Sau đó Thầy Thích Thông Tạng và Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã chủ lễ cầu nguyện rằm tháng Giêng. Sau buổi lễ cầu nguyện, Thầy Thích Thông Tạng đã chia sẻ Phật Pháp cùng đại chúng. Trước khi thọ trai, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã làm lễ cầu siêu cho thân phụ của đạo hữu Tâm Trung là cụ ông Cao Hữu Thương, pháp danh Tâm Gia. Sau đó quí Thầy và toàn thể Phật tử đã cùng thọ trai trong chánh niệm.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận: