Lễ Rằm Tháng Giêng 2013

Tiếp theo sau Lễ Hội Tết Nguyên Đán là Lễ Hội Cúng Rằm tháng Giêng. Thiền Viện Hoa Từ đã tổ chức Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng, cầu nguyện cho thế giới hòa bình chúng sinh an lạc thịnh vượng vào ngày 24/2/2013.

Sáng sớm Thầy Tỉnh Nghiêm đã hướng dẫn một số Phật Tử tọa thiền. Khoảng 11:00AM, Thầy Tỉnh Nghiêm đã khai mạc lễ cầu nguyện. Thầy Tỉnh Tường và Thầy Tỉnh Nghiêm đã hướng dẫn Phật Tử làm lễ. Khi buổi lễ cầu nguyện kết thúc, Thầy Tỉnh Nghiêm đã chia sẻ đạo lý cùng Phật Tử. Sau đó quí Thầy và Phật Tử đã cùng thọ trai trong chánh niệm.

Nhân năm con rắn, Thầy tỉnh Nghiêm đã chia sẻ đạo lý trên con đường tu học có liên hệ đến rắn. Thầy nói rằng trong sử có ghi lại rằng có những cái bé nhỏ mà chúng ta không nên khinh thường. Đó là một vị hoàng tử bé, một đốm lửa nhỏ, một chú tiểu trẻ, và một con rắn con. Vị hoàng tử tuy bé nhưng cũng có vương tính của một vị vua. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy tiêu một khu rừng. Một chú Tiểu trẻ có thể đạt tới một bậc đại giác ngộ hoàn toàn. Một con rắn nhỏ có thể làm ta mất mạng trong giây phút. Nếu là người hiểu biết thì chúng ta không bao giờ khinh thường một hoàng tử bé, một đốm lửa hồng, một chú tiểu trẻ, và một con rắn nhỏ.

Cũng tương tự như thế, có những điều ác nhỏ và mình xem thường nhưng lâu ngày chúng sẽ tích tụ thành tội ác lớn. Như trong kinh Pháp Cú có dạy rằng:

Chớ chê khinh điều ác,
Cho rằng chưa đến mình.
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người ngu đầy tội ác,
Do chất chứa dần dần.

Để kết thúc buổi chia sẻ đạo lý Rằm tháng Giêng, Thầy Tỉnh Nghiêm có giảng rằng bên cạnh những điều nhỏ chúng ta không nên xem thường, Đức Phật còn dạy về những điều mà chúng ta nên làm:

Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm
Những điều ác chưa làm, cũng đừng khởi niệm làm
Những điều thiện chưa làm, hãy cố gắng tinh tấn làm
Những điều thiện đã làm, tiếp tục phát triển thêm.

Sau đây là một số hình ảnh trong ngày lễ Rằm Tháng Giêng Quý Tỵ