Lễ Phật Đản 2014

Khoảng sáu giờ chiều ngày thứ Bảy, 05/03/14, các Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện cùng thăm hỏi quí Thầy, đồng thời tham dự buổi văn nghệ và nghe pháp. Khoảng bảy gìờ chiều, Thầy Tỉnh Nghiêm đã tuyên bố lý do buổi văn nghệ. Trước khi kết thúc buổi văn nghệ, đầy tính cách thân mật gia đình cũng không kép phần trang nghiêm, Thầy Thái Đức, Thầy Tánh Chánh, cùng lời yêu cầu của tất cả đạo tràng, đã cống hiến văn nghệ cho đạo tràng. Sau buổi văn nghệ, Thầy Thích Tỉnh Khang đã giảng pháp cho các Phật tử.

Sáng ngày Chủ Nhật, 05/04/14, khoảng 9 giờ sáng, các Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện. Lúc 9:30 sáng, Quí Thầy đã chủ lễ Phật Đản. Trước khi lễ, các em thiếu nhi Hoa Từ đã dâng hoa cúng dường Chư Tăng. Sau buổi lễ tụng kinh Phật đản sanh là lễ tắm Phật. Kế đến, Thầy Tỉnh Khang đã chia sẻ Phật pháp cùng tất cả Phật Tử. Sau buổi thuyết pháp, quí Thầy và Phật tử đã cùng thọ trai. Trước khi thọ trai, các Phật tử Hoa Từ đã cùng nhau cúng dường Chư Tăng.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận phần văn nghệ trong ngày thứ Bảy, 05/03/14, và Lễ Phật Đản, ngày Chủ Nhật, 05/04/14:

Thầy Tỉnh Nghiêm đang giới thiệu chương trình sinh hoạt chiều ngày thứ Bảy, 05/03/14.

Thầy Tỉnh Khang đến từ Thiền Viện Chánh Tâm, Santa Ana, California.

Thầy Bhante Samante from
Arizona International Buddhist Meditation Center, Mesa, Arizona.

Thầy Thái Đức, Tăng Chúng, tại Thiền Viện Hoa Từ.

Thầy Tánh Chánh đến từ Tổ Đình Đại Đăng, San Diego, California.

Phật tử Hoa Từ.

Trước khi kết thúc chương trình văn nghệ, và với sự yêu cầu của đại chúng, Thầy Thái Đức, với giọng ca đầy truyền cảm và hùng hồn, đã cống hiến bài ca
“Phật Pháp Nhiệm Mầu”:

Phật Pháp, nhiệm mầu, làm cho thế giới, an vui đẹp biết bao.
Và chân lý, rạng ngời, còn độ cho, chúng sinh an lạc muôn đời.
Tăng chúng, nhiều đời, truyền trao giáo pháp, an vui rông khắp nơi.
Ai cũng thấm nhuần, lòng từ bi, xóa tan hận thù, người ơi.
Yêu thương hờn ghen, tham ái, sân si, bao nghiệp chướng, đi vào tâm thức.
Nên tu thiện tâm, sẽ thấy tâm ta, từ ngàn đời, Phật tánh có trong lòng ta.

Vẫn thấy, cuộc đời, còn bao tham ái, yêu thương tình khó phai.
Năm tháng, tu hành, mình cùng nhau, vẫn luôn tin vào ngày mai.
Yêu thương hờn ghen, tham ái, sân si, bao nghiệp chướng, đi vào tâm thức.
Nên tu thiện tâm, sẽ thấy tâm ta, từ ngàn đời, Phật tánh có trong lòng ta.
Vẫn thấy, cuộc đời, còn bao tham ái, yêu thương tình khó phai.
Năm tháng, tu hành, mình cùng nhau, vẫn luôn tin vào ngày mai.

Năm tháng tu hành mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai. . . .

Trước khi kết thúc chương trình văn nghệ, và với sự yêu cầu của đại chúng, Thầy Tánh Chánh, với giọng ngâm thơ đầy cảm xúc và rung động lòng người, đã cống hiến cho tất cả đạo tràng:

Gió lạnh sương mờ mưa nhẹ bay.
Bao la tình động nước dâng đầy.
Thương ai khéo chọn đường tu học.
Trần thế xa lìa khác thế nhân.
Cát bụi nào vương tà áo đạo.
Mùi hương giải thoát tuổi thanh xuân.
Đây người Tăng Lữ xây đời mới.
Hạnh nguyện chan hòa khắp thế nhân. . . .

Thầy Tỉnh Nghiêm đang giới thiệu chương trình buổi lễ Phật Đản Sanh, ngày Chủ Nhật, 05/04/14.