Giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm 2014

Nhằm tưởng niệm về cuộc đời và công hạnh của Sơ Tổ Trúc Lâm cũng như để ôn lại tôn chỉ và đường lối tu hành của Thiền phái Trúc Lâm – một dòng Thiền mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đã long trọng tổ chức Lễ cúng Giỗ tưởng niệm 706 năm ngày Sơ Tổ Trúc Lâm viên tịch cho Phật tử và đồng hương vào ngày chủ nhật 12/21/2014. Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm, hội chúng đều hoan hỷ vì hiểu rõ hơn về dòng Thiền Trúc lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng.

Bắt đầu buổi lễ như thường lệ là thời tọa thiền, sau đó là Lễ Phật, Lễ Tổ và tụng Sám Hối, Tam Quy Ngũ Giới. Tiếp theo là Lễ cúng Giổ Sơ Tổ Trúc Lâm, Thầy Trúc Thái Đức niệm hương bạch Tổ rồi hướng dẫn Phật tử thành kính đảnh lễ Tổ, sau đó Thầy tuyên đọc tóm lược thân thế và cuộc đời Sơ Tổ rồi nêu bật tôn chỉ, đường lối chủ trương cuả Thiền phái Trúc lâm để Phật tử hiểu và vững tin hơn trên con đường Giác ngộ Giải thoát mà Sơ Tổ Trúc lâm chỉ dạy. Cuối cùng Quý Thầy cùng Phật tử thọ trai chánh niệm.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận :


Tọa Thiền


Khóa Lễ Phật, Tổ và tụng Sám Hối, Tam Quy Ngũ Giới


Thầy Trúc Thái Đức nêu ý nghĩa cúng Giổ Tổ và hướng dẫn Phật tử đảnh lễ


Thầy Trúc Thái Đức tuyên đọc tóm lược cuộc đời và đường lối tu của Sơ Tổ Trúc Lâm


Thọ trai trong chánh niệm