Lễ Đầu Năm Dương Lịch 2014

Nhân ngày đầu năm Dương Lịch, 01/01/2014, Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đã tổ chức khóa lễ tu tập đầu năm dưới sự hướng dẫn của Thầy Thích Thông Tạng và Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nhu.

Khoảng 9 giờ sáng, Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện, và lúc 9:30 đã cùng tọa thiền cúng dường hồi hướng đầu năm cùng với Thầy Thích Thông Tạng và Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nhu.

Khoá lễ đầu năm đã bắt đầu lúc 10:30. Đầu tiên, Thầy Thích Thông Tạng đã tuyên bố lý do của buổi lễ, và đồng thời Thầy đã bày tỏ sự chia buồn với tất cả Phật Tử Hoa Từ về sự vô thường đã lấy mất đi người cha thân yêu của Đạo hữu Cao Mạnh Hùng, Pháp danh Tâm Trung. Đó là cụ ông Cao Hữu Thương, Pháp danh Tâm Gia. Cụ đã thuận thế vô thường thị tịch ngày thứ Hai, 30/12/2013, tại Houston, Texas, hưởng thọ 87 tuổi.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Thầy Thích Thông Tạng đã nhắc nhở tất cả Phật Tử hiện diện hãy cùng nhau nhất tâm hướng về Tam Bảo với tất cả tâm thành thanh tịnh để gởi gấm tất cả những nguồn năng lương an lành hồi hướng cầu siêu cho hương linh cụ ông Tâm Gia có thêm sức mạnh phát tâm tỉnh thức, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin xâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

Sau khoá lễ đầu năm, Thầy Thích Thông Tạng đa chia sẻ đạo lý cùng quí Phật Tử. Sau buổi chia sẻ đạo lý, Thầy Thích Thông Tạng, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nhu và tất cả các Phật Tử đã cùng thọ trai trong chánh niệm.

Cũng trong ngày, sau khi thọ trai và để theo lời yêu cầu, Thầy Thích Thông Tạng đã làm lễ Quy Y cho một số Phật Tử. Sau đây là danh sách các Phật Tử đã Qui Y trong ngày:

Hà Nhật Ánh, Pháp danh Chánh Đức Hạnh.
Võ Thị Thu Lang, Pháp danh Chơn Từ Tâm.
Vũ Vivian, Pháp danh Chơn Từ An.
Trần Thị Lý, Pháp danh Chơn Từ Hậu.
Ngô Văn Tây, Pháp danh Chánh Đức Hiển.
Mai Huyền Linh Lan, Pháp danh Chơn Từ Phúc.
Mai Huyền Linh Hương, Pháp danh Chơn Từ Hạnh.
Ngô Ngọc Uyên, Pháp danh Chơn Từ Phương.
Ngô Văn Khoa, Pháp danh Chánh Đức Minh.
Thái Jason, Pháp danh Chánh Đức Hiếu.
Thái Emily, Pháp danh Chơn Từ Hiếu.
Trần Bửu Linh, Pháp danh Chơn Từ Tuệ.
Audrey Voss, Pháp danh Chơn Từ Huệ.

Sau đây là vài hình ành ghi nhận trong ngày Lễ đầu năm Dương Lịch, 01/01/2014