Kinh Sách

THANH TỪ TOÀN TẬP
(Nguồn: Thiền Tông Việt Nam)

I. ĐỀ TÀI PHỔ THÔNG

A- Sách viết.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ
Trách Nhiệm Của Người Phật Tử Tại Gia
Vài Vấn Đề Phật Pháp
Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc
Vài Nét Chính Về Luân Lý Phật Giáo
Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát
Bước Đầu Học Phật
– Đạo Phật
– Tam Qui
– Ngũ Giới
– Đi Chùa Lễ Phật
– Sám Hối
– Cúng Dường Tam Bảo
– Phật Giáo Độ Sanh
– Luân Hồi
– Tam Độc
– Từ Bi
– Mê Tín Chánh Tín
– Tội Phước
– Nghiệp Báo
– Giác Ngộ Pháp Gì – Ứng Dụng Tu Ngũ Thừa Phật Giáo
– Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật Qua Ngày Lễ Vu Lan
– Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử
– Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh
– Hoa Sen Trong Bùn
– Bồ Tát Sợ Nhân – Chúng Sanh Sợ Quả
– Chấp Là Gốc Đấu Tranh – Là Nguồn Đau Khổ
– Cốt Lõi Đạo Phật
– Chữ “Tức” Trong Phật Giáo Đại Thừa
– Số Mạng Nghiệp Báo Đồng Hay Khác
– Phật Là Gì?
– Học Phật Bằng Cách Nào?
– Làm Sao Tu Theo Phật?
– Kết Luận
Cành Lá Vô Ưu
– Tu Là Cầu Bình An Hay Sửa Đổi Xấu Thành Tốt?
– Nguồn Gốc Mê Tín.
– Tình Thương Sẽ Không Còn Khi Người Ta Cần Ngon Miệng.
– Cuộc Đời Tương Đối Mà.
– Đức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học.
– Tất Cả Pháp Không Cố Định.
– Phá Rừng Tre Gai.
– Nước Có Dậy Sóng Không?
– Nụ Cười Bất Diệt.
Những Cảm Hứng Tùy Cảnh (Thơ)

B- Bài giảng được ghi thành sách.

Nhặt Lá Bồ Đề tập 1tập 2 , tập 3
Tu Là Chuyển Nghiệp
– Tu Là Hiền.
– Nghiệp Dẫn Luân Hồi Trong Lục Đạo.
– Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp.
– Tu Có Chuyển Được Nhân Quả Không.
– Tu Trước Khổ Sau Vui.
– Chánh Báo Và Y Báo.
– Hạnh Nhẫn Nhục.
– Thần Thông Và Nghiệp Lực.
– Bản Ngã Là Gốc Của Đau Khổ Và Bất Công
Đâu Là Chân Hạnh Phúc
– Bi Và Trí.
– Đâu là Chân Hạnh Phúc.
– Gần và Xa Niết bàn.
– Khổ Vui Qua Mắt Kẻ Mê Người Tỉnh.
– Làm Sao Bỏ Được Tham-Sân-Si.
– Nguồn Gốc Yêu Đời Và Chán Đời.
Phật Pháp Xây Dựng Thế Gian
Xuân Trong Cửa Thiền tập 1, tập 2, tập 3
– Xuân Trong Cửa Thiền.
– Đêm Trừ Tịch Năm Giáp Dần-1974.
– Đức Di-Lặc Qua Hình Ảnh Và Ý Nghĩa Ngày Vía Của Ngài.
– Hạt Chuỗi Mộng Ngày Qua Mất, Nghiệp Thiện Ác Còn (Tất Niên Ất Mão-1975).
– Mùa Xuân Di-lặc (Xuân Bính Thìn-1976).
– Đức Di-lặc Và Ý Nghĩa Sáu Đứa Bé(Xuân Đinh Tỵ-1977).
– Con Người Hạnh Phúc – Đức hỉ xả (Xuân Mậu Ngọ-1978).
– Hòn Ngọc Họ Hòa (Tất niên 1979).
– Một Mùa Xuân Hạnh Phúc.
– Cái Gì Rồi Cũng Đến, Đến Rồi Qua, Qua Rồi Mất.
– Những Cái Vui Trong Đạo Phật (Xuân Canh Thân-1980).
– Sanh Tử Sự Đại (Đêm trừ tịch cuối năm Canh Thân-1980).
– Xuân Tinh Tấn.
– Tùy Duyên Bất Biến.
– Pháp Môn Không Hai (Xuân Giáp Tý-1984).
– Tâm Hạnh Người Tu (Tất niên Giáp Tý-1985).
– Bình Thường Tâm Thị Đạo (Xuân Ất Sửu-1985).
– Nguồn Gốc Phật Pháp (Tất niên năm Ất Sửu-1985).
– Tin tâm.
– Phật pháp thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy (Xuân Bính Dần-1986).
– Chén Trà Khai Mạc (Tất niên Bính Dần-1987).
– Sáng Việc Lớn.
– Mùa Xuân Miên Viễn (Xuân Đinh Mão-1987).
– An Lạc Sau Khi Bứng Gốc Khổ Đau.
– Bài Kinh Bát-nhã (Tất niên Đinh Mão-1988).
– Hòa Quang Đồng Trần (Tất niên Đinh Mão-1988).
– Tinh Thần Giải Thoát Trong Giáo Lý Phật-đà (Xuân Mậu Thìn-1988).
– Những Niềm Vui Chân Thật (Xuân Mậu Thìn-1988).
– Tiệc Trà Cuối Năm (Tất niên Mậu Thìn-1989).
– Tìm Lại Mình, Biết Được Mình Là Trên Hết (Tất niên Mậu Thìn-1989).
– Ra Khỏi Hầm Lửa (Tết Nguyên Đán năm Kỷ Tỵ-1989).
– Năm Kỷ Tỵ Nói Chuyện Rắn.
Xuân Trong Cửa Thiền tập 4
– Trọng Trách Người Tu Phật (Tất niên Kỷ Tỵ 1990).
– Ngày Xuân qua các Thiền sư Việt Nam (Xuân Canh Ngọ 1990, Tăng Ni).
– Khổ vui qua con mắt kẻ mê người tỉnh (Xuân Canh Ngọ 1990, Buổi nói chuyện với Phật tử).
– Những chướng nạn của đức Phật (Tất niên Canh Ngọ 1991).
– Vẻ đẹp tuyệt trần (Xuân Tân Mùi, Tăng Ni).
– Biểu tượng hoa sen (Xuân Tân Mùi, Phật tử).
– Đời tu của tôi (Tất niên Tân Mùi 1992).
– Hòn ngọc quí trong núi lửa (Tết Nhâm Thân 1992, Tăng Ni).
– Xuân Nhâm Thân nói chuyện con khỉ (chúc Tết Phật tử ,1992).
Nguồn An Lạc
– Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật.
– Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật.
– Một chữ Xả.
– Người tu Phật là người tìm về nguồn an lạc giải thoát.
– Nguồn gốc của đạo Phật.
– Từ bi và trí tuệ.
– Mình là cái gì?
– Nói chuyện với lớp giảng sư TP. Hồ Chí Minh.
– Chỗ gặp gỡ và chỗ không gặp gỡ giữa Thiền tông và Tịnh Độ tông.
– Ngỗng chúa uống sữa chừa nước.
Hoa Vô Ưu tập 1
– Vô Sư Trí Vi Tôn.
– Tam Huệ Học – Tam Vô Lậu Học.
– Người Biết Tu Phật Thì Rất Nhẹ Nhàng, Thảnh Thơi.
– Chánh Tín Và Mê Tín.
– Lục Tặc Và Lục Thông.
– Nghiệp Từ Đâu Mà Ra.
– Ba Điều căn Bản Của Người Tu Phật.
– Đức Tự Tín Của Người Phật Tử.
Hoa Vô Ưu tập 2
– Đức Từ Bi Và Nhẫn Nhục.
– Cương Yếu Để Tu.
– Người Khéo Tu Phật Sẽ Được Bình An Hạnh Phúc.
– Bỏ Tất Cả Là Được Tất Cả.
– Phật Pháp Trị Tận Gốc Tâm Bệnh.
– Tánh Không Và Chân Không.
– Phản Quang Tự Kỷ Bổn Phận Sự Bất Tùng Tha Đắc.
– Nói Chuyện Về Thiền Tông Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tp.Hồ Chí Minh.
Hoa Vô Ưu tập 3
– Đường Lối Tu Thiền Thiền Tông Việt Nam.
– Tu Là Chuyển nghiệp Là Dẹp Bỏ Tham Sân Si.
– Những Trở Ngại Là Chướng Duyên Hay Thắng Duyên.
– Đạo Phật Là Đạo Như Thật.
– Cho Người Già Bệnh.
– Đức phật Là Bậc Vô Thượng Y Vượng.
– Vô Minh.
– Tu Là Dừng Chuyển Và Sạch Nghiệp.
– Tu Là Nguồn hạnh Phúc.
– Chữ Không Trong Bài Kinh Bát Nhã.
Hoa Vô Ưu tập 4
– Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ.
– Tuỳ Duyên Nhi Bất Biến.
– Phăng Tìm Cội Gốc Của Đạo Phật.
– Đạo Phật Là Đạo Diệt Khổ.
– Tại Sao Chúng Ta Phải Ngồi Thiền.
– Đạo Phật Nói Thẳng Lẽ Thật.
– Pháp Tu Căn Bản Của Hệ Nam Tông Và Pháp Tu Căn Bản Của Hệ Bắc Tông.
– Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật.
– Tánh Không và Chân Không.
Hoa Vô Ưu tập 5
– Thế gian chú tâm vào việc nhỏ, bỏ việc lớn.
– Đạo Phật là đạo bình đẳng tự do tuyệt đối.
– Nguồn gốc tu hành của Phật.
– Đạo Phật là đạo yêu đời.
– Hồi đầu thị ngạn.
– Đường lối tu thiền.
– Ý nghĩa chữ Huệ Quang.
– Thiền tông là cội gốc của đạo Phật.
– Lễ giỗ Tổ Cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa lần thứ 28.
– Ý nghĩa xuất gia – Tam tuệ -Tam vô lậu học.
Hoa Vô Ưu tập 6
– Nghiệp duyên.
– Mục đích tu thiền.
– Người mê kẻ tỉnh, thương mình khác nhau chỗ nào?
– Thần thông bất năng địch nghiệp.
– Hoa hay là rác?
– Khéo chọn con đường tốt.
– Phật hóa hữu duyên nhân.
– Vui nào tạm bợ, vui nào chân thật.
– Ý nghĩa chữ tu.
– Ai thực tế hơn ai?
Hoa Vô Ưu tập 7
– Chỗ Đồng Và Khác Giữa Phật Học Và Khoa Học.
– Khuyên Gắng Tu Hành.
– Tài Sản Không Bao Giờ Mất.
– Tu Ba Nghiệp.
– Tu Thiền.
– Lợi Ích Của Tu Thiền.
– Một Ngọn Núi Ba Con Đường.
– Giải Thoát Là Cốt Lõi Của Đạo Phật.
– Giáo Lý Tối Thượng.
– Thiền Tông Và Kinh Điển Không Hai.
Hoa Vô Ưu tập 8
– Con Người Bất Tử.
– Người Leo Núi.
– Cội Gốc Sanh Tử và Niết Bàn.
– Thuyết Luân Hồi.
– Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ.
– Thân Người Khó Được.
– Nhân Thừa và Bồ Tát Thừa.
– Tinh Thần Xuất Trần Của Đạo Phật.
– Trí Thức và Trí Tuệ.
Hoa Vô Ưu tập 9
– Bản Chất Đạo Phật Bi Quan Hay Lạc Quan?
– Lục Hòa.
– Ông Phật Hay Ông Bụt?
– Lòng Tin Của Người Con Phật.
– Tại Sao Người Phật Tử Phải Tụng Kinh, Niệm Phật, Trì Chú Và Tọa Thiền?
– Những Điều Cần Thiết Trong Sự Tu Hành.
– Tinh Thần Tự Do Trong Đạo Phật.
– Hồi Quang Phản Chiếu – Phản Quan Tự Kỷ.
– Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam.
– Bồi Dưỡng Cho Lớp Giảng Sư.
Hoa Vô Ưu tập 10
– Đạo Phật Thực Tế Không Huyền Hoặc.
– Ông Thiện Ông Ác.
– Mê Và Giác.
– Đường Lối Tu Theo Đạo Phật.
– Nguồn An Vui Lâu Dài.
– Tu Hành Phải Tinh Tấn.
– Phương Pháp Tu Tịnh Độ Tông và Thiền Tông.
– Nghiệp Thức và Tánh Giác.
– Tứ Ân Trong Ý Chí Hiếu Tu.
– Tổ Sư Thiền.

II. KINH.

A- Kinh dịch.

Lăng Già Tâm Ấn (1.33MB)
Thắng Man
Đại Thừa Cây Lúa

B- Giảng giải.

Bát Nhã giảng giải
Kim Cang giảng giải
Bát Đại Nhơn Giác giảng giải
Thập Thiện giảng giải
Viên Giác giảng giải
Duy Ma Cật Giảng giải
Pháp Hoa giảng giải (1.84MB)

III. LUẬN.

A- Dịch.

Tham Thiền Yếu Chỉ
Thiền Quan Sách Tấn
Thiền Môn Khẩu Quyết
Luận Tối Thượng Thừa
Thiền Căn Bản
Thiền Đốn Ngộ
Thập Nhị Môn Luận
Bích Nham Lục (1.25MB)

B- Giảng Giải.

Nguồn Thiền giảng giải
Pháp Bảo Đàn giảng giải (1.17MB)
Qui sơn cảnh sách
Tranh chăn trâu
Tính Tâm Minh Giảng giải
Sáu cửa Vào Động Thiếu Thất Giảng Giải
Tu Dừng , Chuyển và Sạch Nghiệp
Đức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương

IV. SỬ.

33 vị Tổ Ấn Hoa
Thiền Sư Ni
Thiền Sư Trung Hoa tập 1 , tập 2 (1.27MB) , tập 3

V. THIỀN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM.

Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XX
Trên Con Đường Thiền Tông
Ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi
Trọn Một Đời Tôi
Thiền Sư Việt Nam (1.22MB)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng – Thiền Sư Đời Lý giảng giải (1.25MB)
Luận Giải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn Trâu (1.19MB)
Khóa Hư Lục giảng giải (1.56MB)
Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải (1.18MB)
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải (1.31MB)
Thánh Đăng lục giảng giải
Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải
Kiến Tánh Thành Phật giảng giải (1.09MB)
Hương Hải Thiền Sư giảng giải
Bát Nhã trực giải
Pháp Hoa đề cương