Hình Ảnh Sinh Hoạt

Hình Ảnh Sinh Hoạt Tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ

02/09/2020 – Lễ Rằm Tháng Giêng
01/24/2020 – Xuân Canh Tý
01/12/2020 – Lễ Giỗ Tổ Thiện Hoa
01/05/2020 – Lễ Phật Thành Đạo

12/08/2019 – Lễ An Vị Phật
11/27/2019 – Lễ Giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm
11/01/2019 – Sinh Hoạt Cùng TT Thích Thiện Duyên
09/13/2019 – Tết Trung Thu 2019

08/04/2019 – Lễ Vu Lan 2019

05/05/2019 – Lễ Phật Đản 2019
04/21/2019 – Lễ Cúng 100 Ngày Của Cụ Huỳnh Văn Đằng
03/17/2019 – Lễ Khởi Công Xây Dựng Chánh Điện Mới
03/03/2019 – Công Trình Xây Dựng Ngôi Chánh Điện Mới
02/17/2019 – Lễ Rằm Tháng Giêng
02/01/2019 – Xuân Kỹ Hợi
01/27/2019 – Giỗ Cố HT Thượng Thiện Hạ Hoa Lần Thứ 46

09/21/2018 – Tết Trung Thu 2018
08/12/2018 – Lễ Vu Lan 2018
05/06/2018 – Lễ Phật Đản 2018
02/09/2018 – Xuân 2018

08/18/2017 – Lễ Vu Lan 2017
01/27/2017 – Xuân 2017
12/04/2016 – Giỗ Tổ Trúc Lâm 2016
08/26/2016 – Lễ Vu Lan 2016
05/06/2016 – Lễ Phật Đản 2016
02/05/2016 – Xuân 2016
01/17/2016 – Lễ Phật Thành Đạo 2016
01/03/2016 – Lễ Đầu Năm
12/13/2015 – Giỗ Tổ Trúc Lâm 2015
09/25/2015 – Tết Trung Thu 2015
08/14/2015 – Lễ Vu Lan 2015
06/05/2015 – Lễ Phật Đản 2015
02/08/2015 – Xuân 2015
02/08/2015 – Giỗ Cố HT Thượng Thiện Hạ Hoa Lần Thứ 42
12/21/2014 – Giổ Sơ Tổ Trúc Lâm 2014
11/30/2014 – Lễ Rằm Tháng Mười Giáp Ngọ 2014
11/08/2014 – Sinh Hoạt Cuối Tuần Cùng Quý Thầy Thiền Viện Sùng Phúc
08/02/2014 – Lễ Vu Lan 2014
05/03/2014 – Lễ Phật Đản 2014
04/20/2014 – Sinh Hoạt Cuối Tuần Cùng Thượng Tọa Thích Thiện Duyên
03/30/2014 – Lễ Tưởng NiệM Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
02/16/2014 – Lễ Rằm Tháng Giêng 2014
01/31/2014 – Xuân 2014
01/01/2014 – Lễ Đầu Năm Dương Lịch 2014
11/10/2013 – Giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 2013
08/03/2013 – Lễ Vu Lan 2013
06/01/2013 – Lễ Phật Đản 2013
03/10/2013 – Thầy Trụ Trì Quang Lâm Thiền Viện
02/24/2013 – Lễ Rằm Tháng Giêng 2013
02/09/2013 – Xuân 2013
12/13/2013 – Giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm 2013
03/11/2012 – Lễ 100 Ngày Cụ Ông Vũ Đình Việt
11/28/2011 – Lễ Hộ Niệm Cụ Ông Vũ Đình Việt