Giới Thiệu

Với mục đích truyền bá đạo Phật theo truyền thống Thiền Tông Việt Nam do vua Trần Nhân Tông sáng lập vào thế kỷ thứ 13 dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ được Hội Trưởng của Hội Thiền Học Việt Nam, Thượng Tọa Thích Tuệ Giác, thành lập vào tháng sáu 2009, tại Mesa, Arizona, nhằm mục đích tạo ra một nơi thanh tịnh để tu tâm học đạo theo trường phái Thiền Tông. Những sinh hoạt chính tại Thiền Viện bao gồm tọa thiền, nghiên cứu kinh sách, và thực tập chánh niệm trong mọi sinh hoạt hằng ngày.

Ý nghĩa hai chữ Hoa Từ là gì?

Trước hết, theo ngôn ngữ Việt Nam khi nói đến hai chữ Hoa Từ, chúng ta liên tưởng đến một “nhánh hoa từ bi”. Thật vậy, ý nghĩa của chữ “Hoa” trong cái tên Hoa Từ là đại biểu cho cánh “hoa trí tuệ Bát Nhã”. Chữ “Từ” trong cái tên Hoa Từ là đại biểu cho hai chữ “Từ Bi”.

Nhưng cái ý nghĩa xác thực và chân thật ở đây là tên cuả hai vị Hòa Thượng, là những người có công đức rất to lớn đến Phật giáo Việt Nam nói chung và Thiền Tông Việt Nam nói riêng.  Vị đầu tiên là cố Hoà Thượng Thích Thiện Hoa, vị thứ hai là Hoà Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ.

Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ luôn luôn hoan nghênh tất cả những ai muốn thực hành thiền hoặc học hỏi về Phật pháp, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, nam nữ, tuổi tác và kinh nghiệm.

Tu Thiền
Tọa Thiền
Thơ Thiền
Thiền Môn Nhật Tụng
Ăn Chay
Tham Vấn Phật Pháp