Giỗ Tổ Trúc Lâm 2016

Sáng Chủ Nhật, ngày 12 tháng 04 năm 2016, Quí Tăng, Ni và Phật tử đã tổ chức lễ cúng giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà – Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258 – 1309) tại Thiền viện Trúc Lâm Hoa Từ, thuộc thành phố Mesa, tiểu bang Arizona.

Từ sáng sớm, các Phật tử đã qui tụ về Thiền Viện tọa thiền cùng Quí Tăng và Ni. Sau đó, buổi Lễ đã được diễn ra trong không khí đầy trang nghiêm và thành tâm hướng về Sơ Tổ. Thầy Thích Thái Đức đã trùng tuyên công hạnh của Phật Hoàng. Thầy đã nhắc lại rằng Hòa Thượng Ân Sư, đã từng kính cẩn tán dương “Con người của Sơ Tổ Trúc Lâm làm việc gì phải đến nơi đến chốn, đạt kết quả viên mãn mới thôi. Đánh giặc khi nào quân xâm lăng ra khỏi nước mới dừng. Nghiên cứu Phật pháp đến chỗ uyên thâm nhất mới thỏa mãn. Tu hành đến ngộ đạo mới đi hoằng hóa. Thật là một tấm gương sáng ngời để cho kẻ đời, người đạo, học hỏi theo.”

Buổi lễ cúng giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm – Phật Hoàng Trần Nhân Tông hoàn mãn buổi chiểu cùng ngày, mọi người đều hoan hỉ ra về với tâm tư cõi lòng như bừng nở phảng phất đâu đó thiền kệ “Cư Trần Lạc Đạo”:

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

Sau đây là vài hình ảnh được ghi nhận trong ngày.


3