Giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 2013

Nói đến Phật giáo là nói đến Thiền tông, ánh sáng Thiền còn mãi cho đến ngày nay là nhờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài từ Ấn Độ cho tới Trung Hoa, nơi Tung sơn, sừng sững bên vách đá chùa Thiếu Lâm, bóng Người ngả dài suốt lịch sử Thiền tông. Ngót mười lăm thế kỉ nay, chúng ta còn nghe đồng vọng tiếng Người nói; chốn Thiền môn còn nghe vang dội bước Người đi.

Với tinh thần UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN và để cùng nhau ôn lại Công hạnh của các Bậc Tiền bối, Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đã tổ chức Lễ Giỗ TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA, vào ngày Chủ nhật, Ngày 10 tháng 11 năm 2013 (Ngày 8 Tháng 10 Năm Quý Tỵ).

Khoảng chín giờ sáng, quí Phật Tử đã cùng nhau vân tập về Thiền Viện Hoa Từ. Sau đó Thầy Thích Tỉnh Nghiêm và Thầy Thích Kiến Định đã cùng với các Phật Tử tọa thiền cúng Tổ. Sau buổi tọa thiền, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã chia sẻ Phật Pháp về Thiền Tông và Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vị Tổ thứ 28 từ Ấn Độ và cũng là vị Tổ thứ nhất từ Trung Hoa. Sau buổi chia sẻ Phật Pháp, Thầy Tỉnh Nghiêm, Thầy Kiến Định cùng quí Phật Tử đã tụng kinh sám hối. Sau buổi tụng kinh sám hối, là lễ cúng Tổ. Thầy Tỉnh Nghiêm đã cúng thực và châm trà cho Tổ. Sau đó quí Thầy và Phật Tử đã cùng thọ trai trong trang nghiêm và thanh tịnh.

Sau đây là vài hình ành ghi nhận trong ngày Lễ Giỗ TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA, Chủ Nhật 11/10/2013


Các em thiếu nhi Hoa Từ