Đại Lễ Vu Lan 2014

Chiều ngày thứ Bảy, 08/02/14, các Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện và khoảng sáu gìờ chiều các Phật Tử cùng quí Thầy và quí Sư Cô, đã cùng tụng kinh. Sau đó khoảng bảy gìờ chiều các Phật Tử và ca sĩ địa phương đã trình diễn buổi văn nghệ hướng về tình mẹ công cha. Sau buổi văn nghệ, Thượng Tọa Thích Thông Giải đã chia sẻ Phật Pháp cho tất cả đại chúng.

Sáng ngày Chủ Nhật, 08/03/14, khoảng 9 giờ sáng, các Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện. Lúc 9:30 sáng, Quí Thầy và Quí Sư Cô đã chủ lễ Vu Lan. Trước khi lễ, các em thiếu nhi Hoa Từ đã dâng hoa cúng dường Chư Tăng và Chư Ni. Sau buổi lễ tụng kinh Vu Lan là lễ Bông Hồng cài áo. Sau lễ Bông Hồng cài áo là Lễ mùng Thọ cho các cụ trên 70 tuổi. Quí Thầy cũng đã trao tặng quà lưu niệm cho quí cụ sau những lời phát biểu đầy chân thành cảm động của Phật Tử đối với cha mẹ. Kế đến, Thượng Tọa Phó Trụ Trì Thích Thông Giải đã chia sẻ Phật pháp cùng tất cả Phật Tử. Sau buổi thuyết pháp, quí Thầy và Phật tử đã cùng thọ trai. Trước khi thọ trai, các Phật tử Hoa Từ đã cùng nhau cúng dường Chư Tăng và Chư Ni.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận phần văn nghệ trong ngày thứ Bảy, 08/02/14, và Lễ Vu Lan, ngày Chủ Nhật, 08/03/14:

Khóa lễ tụng kinh chiều ngày Thứ Bảy, 08/02/14.
Hàng trước, từ trái sang phải:
Thầy Thích Đăng Đức, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm, Thầy Phó Trụ Trì Thích Thông Giải.

Thầy Thích Đăng Khôi.

Thầy Thích Đăng Hội.

Từ trái sang phải:
Ni Sư Thích Nữ Giới Hải, Sư Cô Thích Nữ Thiền Chơn, Thích Nữ Thiền Tuệ, Thích Nữ Thiền Tâm.

Từ trái sang phải:
Sư Cô Thích Nữ Thiền Định, Thích Nữ Thiền Như, Thích Nữ Thiền Ngộ, Lâm Huyền Chánh

Thầy Bante Ananda và Thầy Thích Tỉnh Nghiêm.
Thầy Bante Ananda là Thầy Trụ Trì tại Arizona International Buddhist Meditation Center, Mesa, Arizona

Thầy Bante Ananda và Thầy Phó Trụ Trì Thích Thông Giải.

Thầy Tỉnh Nghiêm tuyên bố lý do buổi văn nghệ chiều ngày Thứ Bảy, 08/02/14.

Thầy Tỉnh Nghiêm tuyên bố kết thúc buổi văn nghệ chiều ngày Thứ Bảy, 08/02/14.

Thượng Tọa Phó Trụ Trì Thích Thông Giải chia sẻ Phật Pháp cùng đại chúng chiều ngày Thứ Bảy, 08/02/14.

Đại Lễ Vu Lan ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Thầy Tỉnh Nghiêm tuyên bố ý nghĩa và lý do ngày Lễ Vu Lan, Chủ Nhật, 08/03/14.

Các em thiếu nhi Phật Tử Hoa Từ dâng hoa cúng dường Chư Tăng và Chư Ni ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Quí Thầy và Quí Sư Cô chủ Lễ, tụng kinh Lễ Vu Lan ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Thẩy Tỉnh Nghiêm tuyên bố ý nghĩa Lễ Bông Hồng cài áo, ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Hàng trước, từ trái sang phải:
Thầy Thích Đăng Khôi, Thích Đăng Đức, Thích Tỉnh Nghiêm, Thầy Phó Trụ Trì Thích Thông Giải, Thầy Bante Ananda, Thầy Thích Đăng Hội.

Hàng sau, từ trái sang phải:
Sư Cô Thích Nữ Thiền Định, Thích Nữ Thiền Như, Thích Nữ Thiền Ngộ, Thích Nữ Thiền Chơn, Ni Sư Thích Nữ Giới Hải, Sư Cô Lâm Huyền Chánh, Thích Nữ Thiền Tâm, Thích Nữ Thiền Tuệ.

Phật Tử phát biểu tâm tư tình cảm vô cùng ý nghĩa và cảm động cho hai đấng sinh thành trong buổi Lễ Mừng Thọ, cho các cụ trên 70 tuổi, ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Quí Thầy trao quà lưu niệm cho các cụ trên 70 tuổi, ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Thượng Tọa Phó Trụ Trì Thích Thông Giải chia sẻ đạo lý trong ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Giờ thọ trai ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Quí Phật Tử Hoa Từ cúng dường Trai Tăng ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Hòa Thượng Thích Thông Hải và quí Thầy đã chủ lễ Qui Y Tam Bảo trong ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Đạo hữu Heinz Zurcher, người Switzerland, đã phát nguyện Qui Y Tam Bảo trong ngày Vu Lan, 08/03/2014. Đạo hữu đã được quí Thầy ban pháp danh là Chánh Quang Minh.

Hòa Thượng Thích Thông Hải và quí Thầy đã làm lễ nhấp kéo xuống tóc chứng minh lời nguyện của Phật Tử trong ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Hòa Thượng Thích Thông Hải và quí Thầy đã làm lễ chứng minh lời nguyện của Phật Tử trong ngày Chủ Nhật, 08/03/14.

Sau đây là một vài hình ảnh lôi cuốn trong ngày Chủ Nhật, 08/03/14.