Trang Nhà

—————————————–

Ngày Tu Tập – 12/12/2021

 

—————————————–

Lễ Tưởng Niệm Thượng Tọa Thích Kiến Nhẫn

—————————————–

Lễ Tưởng Niệm Thượng Tọa Thích Tuệ Giác

—————————————–

Đêm Tọa Thiền 2/21/2020

 

—————————————–

Lễ Rằm Tháng Giêng

 

—————————————–

Xuân Canh Tý

 

—————————————–

Lễ Giỗ Tổ Thiện Hoa

 

—————————————–

Lễ Phật Thành Đạo

 

—————————————–

Lễ An Vị Phật

 

—————————————–

Lễ Giỗ Sơ Tổ