Trang Nhà

—————————————–

Ngày Tu Tập – 12/12/2021

 

—————————————–

Lễ Tưởng Niệm Thượng Tọa Thích Kiến Nhẫn

—————————————–

Lễ Tưởng Niệm Thượng Tọa Thích Tuệ Giác

—————————————–

Thư Cảm Tạ

      Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
      Thưa chư Tôn đức, cùng quý Phật tử.
      Chúng ta biết rằng: Mục đích của chúng ta là giải thoát sanh tử, nhưng Tổ Qui Sơn cũng đã dạy:
             “Thật tế lý địa bất thọ nhất trần
          Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp”
        Nghĩa là: Về chỗ Lý tánh chơn thật thì không nhận, không dính mắc dù chỉ là một mảy bụi, nhưng về cửa muôn hạnh thì việc gì cũng phải làm, không bỏ dù một việc nhỏ.

           Do đó, Miền Trung của chúng ta đã và đang phải gánh chịu rất nhiều mất mát do Thiên tai lũ lụt gây nên: Nhà sập, người mất, tài sản bị lũ cuốn trôi, mùa màng, ruộng vườn hư hại, thú vật chăn nuôi bị chết hàng loạt, đường xá sụp lở … Tất cả đã tạo nên biết bao nổi thống khổ cho mọi người .

         Cảm thông sâu sắc, vâng theo lời Phật day, Tăng Ni Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ cùng Quý Phật tử: Từ trên các Cụ cho đến các em nhỏ đã đập ống heo đất…Tất cả, đã cùng nhau góp lại, của ít lòng nhiều để chia sẻ với sự mất mát tại miền Trung Việt Nam ngay trong lúc này.

          Tổng cộng số Tịnh Tài trong 1 tuần vừa qua là $11,000
Tất cả số tiền trên đã được chuyển về cùng với Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu để đi Cứu trợ Miền Trung trong tuần tới.

           Một lần nữa, xin chân thành Cảm niệm tấm lòng của chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Phật tử đã cùng nhau làm việc Phật sự này.     Nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta cùng nhau Tu Tập với Chánh Pháp cho đến ngày Giác ngộ Giải thoát mới thôi.

      Kính chúc tất cả Vô lượng An lạc – Bình An trong cuộc sống!
Nam Mô Phật!

Đây là danh sách Chư Tăng Ni và Quý Phật tử đóng góp:

Danh Sách Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung 1: (Theo Alphabet) ̣
Anh Linh $120
Bà Tư + Ý Năm $100
Bé Thư $50
Chánh Nghiêm Từ $100
Chánh Thiện Hòa + Chơn Thành Diệu $100
Chơn Niệm Trang (San Jose) $500
Chơn Thường An + Gia Đình (Atlanta) $700
Bé Connor Truong $20
Diệu Hạnh + Huệ Phước và các con $600
Diệu Thanh $100
Diệu Toàn $100
Diệu Từ $1,000
Gia Đình Cô Viên Hưởng $150
Hằng Trần $50
Huệ + Tuyết $100
Hùng + Linh và gia đình $300
Cô Judy $200
Khánh Minh + Kim Phụng $300
Kim Lee $100
Lộc Thuận $200
Mai Phương (Atlanta) $300
Mạnh Tiến $50
Minh + Lan $300
Ngọc-E Tax $200
Nguyên Huệ $150
Oanh + Tâm $300
Phương-Sang $50
Sandy Roderick $200
Tammy Trần $100
Thái Bình $50
Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ $300
Tho Văn Huỳnh $100
Thu – Hùng $100
Thục-Huyền $100
Thy Bùi Hùng $50
Bé Tôn Nữ Mindy $151
Bé Tôn Thất Timmy $5
Từ Ân $50
Từ Nghiêm $100
Từ Niệm $100
Bé Tyler Truong $10
Vi + Hiền + Phillip $200
Tổng cộng: $7,856

Danh Sách Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung 2
Đạo Tràng Bát Nhã – San Jose (Theo Alphabet)
Sư Cô Huệ Cần $594
Bill + Mai $500
Chân Huệ $50
Diêu Dung $100
GĐ Hoàng Anh $300
GĐ Phượng Nguyễn $200
GĐ Sư Cô Hiền Quang $200
GĐ Sư Cô Phúc Thiện $100
GĐ Sư Cô Trí Châu $100
Gia Đình Như Ngọc $1,000
Nhân Đức $100
Tổng cộng: $3,144

 

—————————————–

Đêm Tọa Thiền 2/21/2020

 

—————————————–

Lễ Rằm Tháng Giêng

 

—————————————–

Xuân Canh Tý

 

—————————————–

Lễ Giỗ Tổ Thiện Hoa

 

—————————————–

Lễ Phật Thành Đạo

 

—————————————–

Lễ An Vị Phật

 

—————————————–

Lễ Giỗ Sơ Tổ