Xuân 2016 – Đêm Văn Nghệ

 

Lễ Tất Niên – Đêm Văn Nghệ Gia Đình Hoa Từ

Chiều sớm ngày Thứ Sáu, các Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện để dự lễ Tất Niên. Đầu tiên, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã tuyên bố lý do và ý nghĩa của buổi lễ. Thầy cũng đã tóm tắt kết qủa sự tu tập của Thiền Viện trong năm vừa qua. Đặc biệt trong đó, Thầy Tỉnh Nghiêm cũng đã nêu lên với sự giác ngộ hiểu biết về vô thường, tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đã có hai Phật Tử nữ đã phát tâm xuất gia trong năm vừa qua. Đó là Ni Cô Phương Định và Ni Cô Viên Hưởng. Ngoài sự tu tập năm qua, các Phật Tử Hoa Từ cũng đã đồng tâm chia sẻ tình thương đến những bé nhi đồng bất hạnh ở Việt Nam. Do đó, cuối năm vừa qua, Thầy Tỉnh Nghiêm đã làm sứ giả của Như Lai, đại diện các Phật Tử Hoa Từ, đem chút ít tình thương yêu từ thiện đến gần 500 em bé bất hạnh tại Việt Nam.

Trong buổi tối văn nghệ tất niên này, ngoài sự điều khiển chương trình do Thầy Tỉnh Nghiêm còn có sư hiện diện của Thầy Banté Dharmika, Thầy Thái Đức, Ni Cô Phương Định, Ni Cô Viên Hưởng, ban văn nghệ gia đình Hoa Từ và toàn thể các Phật Tử.

Sau đây là vài hình ảnh ghi nhận được trong buổi văn nghệ.

Từ trái sang phải là Banté Dharmika, Thầy Thái Đức, Thầy Tỉnh Nghiêm.

Từ trái sang phải là Ni Cô Viên Hưởng và Ni Cô Phương Định.

Chùa Tôi – Bài ca đặc sản của Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ.