Xuân 2014

Thứ sáu ngày 31/01/2014 (tức ngày mồng một năm Giáp Ngọ) quí Thầy ở Thiền viện Trúc lâm Hoa Từ hoan hỷ tiếp đón và phát lộc chúc phúc cho quí Phật tử đến viếng chùa lễ Phật, hái lộc đầu năm.

Vào lúc 7 giờ tối thứ bảy ngày 01/02/2014 Thượng tọa Thích Thông Tạng hướng dẫn Phật tử tụng kinh sám hối lễ Phật đầu năm. Sau khóa lễ là chương trình văn nghệ mừng Xuân Di Lặc diễn ra trong không khí vui tươi thắm tình đạo vị.

Sáng chủ nhật ngày 02/02/2014 là buổi sinh hoạt tu tập đầu năm, quí Thầy tiếp tục phát lộc chúc phúc, hướng dẫn tụng kinh và chia sẻ Phật pháp cho Quý Phật tử. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quí Phật tử luôn an vui trong Đạo pháp.

Sau đây là một số hình ảnh đã được ghi nhận:


Thầy Thông Tạng và Thầy Trúc Thái Đức phát lộc và chúc phúc đầu xuân Giáp Ngọ


Khóa lễ Phật, tụng kinh đầu năm


Thượng tọa Thông Tạng ban đạo từ khai mạc chương trình văn nghệ mừng Xuân Giáp Ngọ


Khoá lễ tụng Sám hối ngày tu tập chủ nhật đầu năm


Thầy Ngộ Hải chia sẻ đạo lý


Thọ trai chánh niệm đầu năm