Trang Nhà

Trúc Lâm Hoa Từ xin kính mời quý Phật tử về Thiền viện tham dự Ngày Tu Tập Giải Thoát sẽ được tổ chức ngày Chủ Nhật, June 2nd, 2019. Xin vào trang Thông Báo để xem qua chương trình.
 

Lễ Khởi Công Xây Dựng Chánh Điện Mới

Hình Ảnh

Videos